GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR
  AMSLER GRİD TESTİ
 

AMSLER GRİD TESTİ
 
Bu ölçüm hiç bir durumda bir hekimin yapacağı kontrol yerine geçmez.