GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR
  BiFOCAL CAMLAR
 BİFOCAL CAMLARIN ÖZELLİKLERİ

Bilinen en eski multifocal cam bifocal gözlük camıdır.
Bifocallerin yuvarlak (round) , boydan boya (executive ) , düz (straight ) , kurveli (curve) segmenti olan türleri vardır.
Daha yüksek kırma indeksli bir camın uzak diyoptriyi ihtiva eden ana gövdeye gömülmesi esasına göre imal edilen bu mineral camların organik hammaddeli camlarda karşılığı ; genellikle yakın okuma bölgesinin ana gövdeye bir kod çıkıntı teşkil edecek şekilde kalıba dökülmesiyle elde edilen (straight) düz türüdür.
Bifocal gözlük kullanmaya alışmış bir kişi uzak ve yakın görüşten şikayet etmezken , üst segment çizgisi nedeniyle orta mesafeleri görememe daima yakınma konusudur. Bu çizginin altından yada üstünden bakma zorunluluğu , kişiyi belli baş hareketlerine zorlar . Okunacak cismin sabit olması her noktasından net görülmesini zorlaştırır. Örneğin pano şeklinde asılmış harita ve krokiler , vitrindeki fiyat etiketleri ve diğer detaylar bifocal gözlükle görülmezler.
Kısaca bifocal gözlüklerin görüş alanı , genellikle yakın mesafede 50 cm ye kadar , uzak mesafede 2 m den itibaren sonsuza kadar düşünülmüştür, arada kalan kısım için bifocal gözlükler yetersiz kalır.
Bifocal gözlük camlarından executive ( boydan boya) yakın segmenti ihtiva edenler yakın ve uzak alanlar çıkıntı yaparak birbirlerine kaynatıldığı için , bu çıkıntıya zamanla kir ve toz birikerek çirkin bir görüntü oluşturur . temizlenmesi oldukça zor olan bu birikimler görüşü de engeller .
Bifocal gözlük cam , kişinin beklentileri ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak monte edildiğinde , çok nadiren problemle karşılaşılır. Ancak , yeni kullanmaya başlandığında merdiven inip çıkarken , engebeli parke , taş gibi yollarda yürürken tökezlemeye ve düşmeye karşı kişiler uyarılmalıdır.