GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR
  ORGANiK CAMLAR
 

ORGANİK CAMLARIN ÖZELLİKLERİ


 
Normal Yansımasız Organik Cam
Özellikleri:
                                         


Daha kalın
Hafif (yarı yarıya)
Kolay çizilir
Kırılmaya dayanıklı
Transperensi (şeffaflığı az)
Yansıma az
Kolay buğulanmaz
Kolay toz kapar (elektrostatik nedenle)
Özel silme bezi ile temizlenir.
Bazı kimyasal maddelerden etkilenir
Sıcaktan etkilenir
Montaj riski azdır
UV geçirmez
Zamanla transperensi azalır
Çap öl稹s¨¹ zamanla k¨¹ç¨¹l¨¹r
Kolay renklendirilir
Her renk yapılabilir
Kırma indeksi d¨¹ş¨¹k 1.503
Daha pahalı ¨C polimerasyon ¨¹r¨¹n¨¹d¨¹r.

İnceltilmiş Yansımasız Organik Camözellikleri:                              

Y¨¹ksek diyoptrillerde % 10 civarı Daha kalın
Hafif (yarı yarıya)
Kolay çizilmez ( mineral kadar sert değil)
Kırılmaya dayanıklı
Transperensi iyi
Yansıma minimum
Kolay buğulanmaz
Kolay toz kapar (elektrostatik nedenle)
Özel silme bezi ile temizlenir.
Bazı kimyasal maddelerden etkilenir
Sıcaktan ( 60 0 nin ¨¹st¨¹nde )etkilenir
Montaj riski azdır
UV geçirmez
Zamanla transperensi değişir
Ancak özel siparişle renklenir
Her renk yapılabilir
Kırma indeksi Y¨¹ksek
İnceltilmiş mineral cama göre % 20-25 Daha pahalı
Sonradan imal edilen camı rengi ,reflektionu ,kalınlığı ilk
camdan farklı olabilir.


Organik 1.50
Organik 1.56
Organik 1.61
Organik 1.67
Organik Progresive
Organik Bifocal
 
Organik Photocromic (Colormatik)