GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR
  VARiFOCAL CAMLAR
 

VARİFOCAL CAMLARIN ÖZELLİKLERİ

Zeiss firması tarafından Varifocal olarak adlandırılan bu cam türü Rodenstockda progressive Essilorda Varilux Nikon da Pressio olarak adlandırılmıştır. Presbiyobi için geliştirilen en yeni ve popüler multifocal türü varifocallardir. Varifocal camların bu kadar ilgi görmesinin nedeni , bir yakın gözlüğüne veya bir bifocal gözlüğe kıyasla taşıdığı üstünlüklerdir. Kullanıcısına 30-40 cm den başlayarak her mesafede kısıtlı da olsa görüş sağlayabilmektir
 
Üstelik , görüş bifocallerde olduğu gibi kesintiye uğramaz. İmalatında kullanılan yüksek teknoloji nedeniyle , varifocal camların fiyatı ekonomik değildir.
Camın bünyesindeki progressive değişimler , kullanıcıyı görmek istediği yere en ideal bakış ve baş pozisyonunda bakmaya zorlamaktadır. Burun ucu daima görülmek istenen yeri işaret etmelidir ki her mesafe ,her yükseklik görülebilsin .Yan bakışlar , eğri bakışlar görüşü azaltır veya imkansızlaştırır.
Camın tasarım felsefesinde de bu gerçek vardır. Progresyen , tamamen ideal bakış açılarına göre verilmiştir. Örneğin , insan göz hizasında bir yere bakarken baş düz durumda çene düz ve burnun ucu bakılan yönü gösterir. Bu pozisyondaki bir insana okumak için bir cisim verildiğinde , gözlerin aşağı bakası , okuma eylemini gerçekleştirmek için yeterlidir.
Ayrıca , başı aşağı eğmek gerekmemektedir. Baş aynı durumda iken masa üstündeki bir cismi görebilmek için , göz orta mesafe kabul edilen 70-100 cm uzaktaki bir mesafeye bakar ve yine görüş elde edebilir.
Kısaca , varifocal camlarda her mesafeyi görebilmek mümkündür; ancak gözün o mesafeyi görebilecek uygun pozisyonu alması gerekir. Varifocallerde alışmayı gerektiren en önemli unsur budur. Varifocal camların mineral , organik fotokromik ve high index türleri olabileceği gibi progresyonları , (geçişleri ) okuma alanları farklı türleri de vardır. Örneğin , kapalı mekan kullanımı için , günlük aktivite için geliştirilmiş türler. Bunların bazılarında uzak görüş ve bazılarında da yakın görüş önemsenmiştir.
Varifocal camlar için yerli yerinde duran , kaymayan kemik çerçeveler tavsiye edilebilir. Fakat genellikle metal çerçeveler, burun padlerinin ayarlanabilir olması nedeniyle tercih sebebidir.